Βιομηχανικά
λεβητοστάσια
Ατμολέβητες

–  Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων ατμοπαραγωγών  μονάδων ( ατμολέβητες ).

–  Συντήρηση και χημικό καθαρισμό.

–  Μερική ή ολική αλλαγή αυλοσωλήνων ( ανατούμπωση ).

–  Αποκατάσταση στεγανοποίησης καυσαερίων.

–  Έλεγχος στεγανότητας με δοκιμή υδραυλικής υπερπίεσης.

–  Υδραυλική δοκιμή λέβητα για την έκδοση-ανανέωση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας από πιστοποιημένο φορέα.

–  Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων του ατμολέβητα

*  Ατμοφράκτες

*  Ασφαλιστικά

*  Βάνες

*  Ατμοπαγίδες

–  Τοποθέτηση αναβαθμισμένων οργάνων έλεγχου λειτουργείας του ατμολέβητα.

* Χωρητικά ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού.

* Αυτοελεγχόμενο ηλεκτρόδιο χαμηλής & υψηλής στάθμης νερού.

* Επιφανειακή στρατσώνα ελέγχου ποιότητας νερού.

* Χρονική στρατσώνα πυθμένα.

–  Αυτοματοποιημένο σύστημα BUS 72 ωρών ανεξάρτητης λειτουργίας του ατμολέβητα με δυνατότητα ελέγχου μέσω ίντερνετ.

–   Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού για όλες τις εφαρμογές του λεβητοστασίου σας (ατμολέβητες, απαερωτές, δοχεία στρατσώνας, εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες συμπυκνωμάτων, δεξαμενές νερού και μαζούτ, κύκλωμα προθέρμανσης και ανακυκλοφορίας μαζούτ).

–   Έκδοση αναφοράς εργασιών και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης  του λεβητοστασίου σας (economizer, απαερωτές, αυτόματος έλεγχος καύσης ”autoflame”)

Ατμογεννήτριες

–  Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων ατμοπαραγωγών  μονάδων.

–  Συντήρηση και χημικό καθαρισμό.

–  Μερική ή ολική αλλαγή σερπαντίνας.

–  πίνακες λειτουργείας και αυτοματισμού

–  Έλεγχος στεγανότητας με δοκιμή υδραυλικής υπερπίεσης.

–  Υδραυλική δοκιμή σερπαντίνας, για την έκδοση-ανανέωση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας από πιστοποιημένο φορέα.

–  Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων της ατμογεννήτριας

*  Ατμοφράκτες

*  Ασφαλιστικά

*  Βάνες

*  Ατμοπαγίδες

Αερολέβητες

– Εγκατάσταση αερολεβήτων για θέρμανση εργοστασιακών χώρων και θερμοκηπίων.

– Συντήρηση των καυστήρων τους.

– Καθαρισμός στον χώρο καύσης του αερολέβητα με ειδικά χημικά (Μασούρια).

Εξοπλισμός λεβητοστασίων
Αντλίες συμπυκνωμάτων
Δοχεία στρατσώνας
Διανομείς ατμού
Δεξαμενές & απαερωτές νερού
Επεξεργασία νερού

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις όπου το ασβέστιο και το μαγνήσιο επικάθονται στα τοιχώματα των σωλήνων και δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες να φθείρονται και η διάμετρος τους να μειώνεται σταδιακά με αυτό συνεπάγεται ότι μειώνεται και η ροή του νερού προκαλώντας προβλήματα στις εφαρμογές των λεβητοστασίων (λέβητες, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες κλπ)

Αποσκλήρυνση του νερού είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου. Ο αποσκληρυντής με ρητίνη είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος αποσκλήρυνσης του νερού.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του αποσκληρυντή είναι πολλά. Αποτρέπεται η εναπόθεση αλάτων με αποτέλεσμα οι σωληνώσεις να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, η ροή του νερού να παραμένει σταθερή. Η αγορά ενός αποσκληρυντή θα αποφέρει πολλαπλά κέρδη σε αυτόν που τον εγκαθιστά και τον χρησιμοποιεί, με ελάχιστη συντήρηση και θα κάνει απόσβεση του κόστους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Χημικοί καθαρισμοί

Με τον χημικό καθαρισμό, αφαιρούμε τα άλατα, τις επικαθίσεις και τα ίχνη σκουριάς στους λέβητες, σε σωληνώσεις ή σε συγκρότημα σωληνώσεων. Στους λέβητες το κύριο πρόβλημα είναι τα άλατα και η σκουριά. Με το χημικό καθαρισμό λοιπόν πετυχαίνουμε την μέγιστη δυνατή απόδοση του λέβητα και κατ’ επέκταση οικονομικότερη κατανάλωση καυσίμου.